Sonavat


Sonavat is a sub-gotra of the gotyra Bafna.